Πολυτεχνική Σχολή

You are here:
Πολυτεχνική Σχολή
polytechniki-logo1

Πολυτεχνική Σχολή

Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 με τον Ν.4452, ΦΕΚ 17Α’ (15/2/2017) και σε αυτή εντάχθηκαν τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Τον Οκτώβριο του 2018 ιδρύθηκε το τέταρτο τμήμα της Σχολής, των τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του οποίου η ακαδημαϊκή λειτουργία θα ξεκινήσει το 2020/2021.

Τα τμήματα της σχολής έχουν μακρά ιστορία, πολύ υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο με βάση βιβλιομετρικούς δείκτες και διεθνείς κατατάξεις, ενώ επιπλέον προσελκύουν σημαντική εξωτερική χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα της Σχολής διαρκεί 10 εξάμηνα. Το Δίπλωμα Μηχανικού που απονέμεται αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), και αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί ως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Ιστοσελίδες Τμημάτων
Κοσμητεία
Ιστοσελίδα
Κοσμήτωρ
  • Βασίλειος Δημακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδροι Τμημάτων
  • Άγγελος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  • Αλκιβιάδης Παϊπέτης, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

  • Γεώργιος Τσιατούχας, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Επικοινωνία

Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Kόκκαλη

Πολυτεχνική Σχολή
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07202
Fax: 26510 07034
E-mail: deanengineering@uoi.gr
www: http://engineering.uoi.gr/