Σχολή Επιστημών Αγωγής

You are here:
Σχολή Επιστημών Αγωγής

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1995 με το Προεδρικό Διάταγμα 406 (ΦΕΚ 228/6.11.1995 τεύχος πρώτο).

Στη Σχολή εντάσσονται το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, τα οποία ιδρύθηκαν με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του νόμου 1268/82 (Α 87).

Ιστοσελίδες Τμημάτων
Κοσμητεία
Ιστοσελίδα
Κοσμήτωρ
  • Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρόεδροι Τμημάτων
  • Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

  • Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια
    Πρόεδρος Τμήματος Νηπιαγωγών

Επικοινωνία

Προϊσταμένη: Βαμβέτσου Ζωή

Σχολή Επιστημών Αγωγής
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07213 – 26510 09049
E-mail: sxoliepag@uoi.gr
www: http://deanedu.ac.uoi.gr/