Σχολή Επιστημών Υγείας

You are here:
Σχολή Επιστημών Υγείας
Teliko Neo Epistol. Kosmitias Iatrikis 01-2014

Σχολή Επιστημών Υγείας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και σε εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 105/2013.
Σήμερα η Σχολή Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα:
1. το Τμήμα Ιατρικής,
2. το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών,
3. το Τμήμα Νοσηλευτικής, και
4. το Τμήμα Λογοθεραπείας.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας έχει ως σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην υγεία, τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας της φροντίδας και της αποκατάστασης των ασθενών. Επίσης, έχει σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στη βιολογία, τη φυσιολογία, την ανοσολογία και τη γενετική των έμβιων όντων.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κοσμητεία, παράλληλα με την απαραίτητη καθιέρωση του συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου, εκτείνονται από τη διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την εδραίωση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών, για την προώθηση της κινητικότητας και της έρευνας, μέχρι την εξεύρεση οικονομικών πόρων για τη βελτίωση των υποδομών και τη προσέλκυση νέων επιστημόνων.

Ιστοσελίδες Τμημάτων
Κοσμητεία
Ιστοσελίδα
Κοσμήτωρ
 • Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής

Πρόεδροι Τμημάτων
 • Άννα Μπατιστάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

 • Πέτρος Μαραγκός, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Πρόεδρος Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών


 • Σταυρούλα Τσιάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής

 • Ναυσικά Ζιάβρα, Καθηγήτρια
  Πρόεδρος Τμήματος Λογοθεραπείας

Επικοινωνία

Προϊσταμένη: Βασιλική Νικολάου

Πολυτεχνική Σχολή
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 09047
E-mail: health@uoi.gr
www: http://health.uoi.gr/