Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

You are here:
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συντίθεται από δύο τμήματα:

  • το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με έδρα τα Ιωάννινα
  • το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Πρέβεζα

Μέχρι την 30/9/2018, η Σχολή λειτουργούσε ως μονοτμηματική με μοναδικό τμήμα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με έδρα τα Ιωάννινα. Μετά την 1/10/2018 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Πρέβεζα και εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 364/1996 και λειτούργησε για πρώτη φορά το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης, και η κατάρτιση οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Λογιστικής και του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου με το Π.Δ. 84/2013. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών με τον Ν. 4559/2018. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Ιστοσελίδες Τμημάτων
Κοσμητεία
Κοσμήτωρ
  • Συμεωνίδης Σπυρίδων, Καθηγητής

Πρόεδροι Τμημάτων
  • Μυλωνίδης Νικόλαος, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

  • Ναξάκης Χαρίλαος, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Επικοινωνία

Προϊσταμένη: Ολυμπία Τσαπάρη

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07498