Σχολή Θετικών Επιστημών

You are here:
Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Η Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε με το Ν.Δ. 746/1970 (ΦΕΚ 267/Α/12.12.1970) και περιλάμβανε τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε με το Π.Δ. 128/1983 (ΦΕΚ 57/Α/03.05.1983) και περιλάμβανε τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτήθηκε με το Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/A/2013) και το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) και έλαβε τη σημερινή της μορφή με το Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/03.08.2018).

Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 • Μαθηματικών (έτος ίδρυσης 1966)
 • Φυσικής (έτος ίδρυσης 1970)
 • Χημείας (έτος ίδρυσης 1977)
Ιστοσελίδες Τμημάτων
Κοσμητεία
Κοσμήτωρ
 • Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Καθηγητής

Πρόεδροι Τμημάτων
 • Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Καθηγητής
  Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών

 • Παναγιώτης Κόκκας, Καθηγητής
  Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής

 • Μαρία Λουλούδη, Καθηγήτρια
  Πρόεδρος Τμήματος Χημείας

Επικοινωνία

Προϊστάμενος: Ανέστης Αγαπιάδης

Σχολή Θετικών Επιστημών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφείο 101
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07175 = 26510 07190
Fax: 26510 07005
E-mail: sxolithet@uoi.gr