Σχολές και Τμήματα

Οι Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως διαμορφώνονται μετά τον νόμο 4559/3-8-2018.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

  • Τμήμα Ψυχολογίας*
  • Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία*
  • Τμήμα Μετάφρασης & Διερμηνείας**

 

 

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

 

 

Σχολή Μουσικών Σπουδών

  • Τμήμα Μουσικών Σπουδών*

 

 

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών*

 

 

Σχολή Γεωπονίας

  • Τμήμα Γεωπονίας*
  • Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής**

 

 

Κοσμητείες Σχολών

 

 

*Η εκπαιδευτική λειτουργία των συγκεκριμένων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)

** Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και έως το ακαδ. έτος 2021-2022 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)