Σχολή Καλών Τεχνών

Τον Ιούνιο του 2013 ιδρύθηκε με το Σχέδιο Αθηνά (Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137 τ. Α΄/5-6-2013) η Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην οποία εντάχθηκε το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και το οποίο μετονομάστηκε σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, σύμφωνα με το ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 83 , τεύχος Α’, 11 Μαΐου 2016), Άρθρο 63.

Στο μετονομασθέν Τμήμα η φοίτηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διαρκεί 10 εξάμηνα και περιλαμβάνει τέσσερις κατευθύνσεις που θα αναγράφονται στο ενιαίο πτυχίο ως ειδικευμένοι και σαφώς προσδιορισμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί προσανατολισμοί: α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυμέσα − Γραφικές Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης. Επίσης, αλλάζει η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων στο Τμήμα και θα ακολουθεί το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων που ισχύει για τα υπόλοιπα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας [εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά].

Κοσμητεία
Κοσμήτωρ
  • Μπήτσικας Ξενοφών, Καθηγητής

Μέλη
  • Δέδος Ζήκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Τσιόδουλος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής

  • Χαρίσης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

  • Κατσάρης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

  • Σκαλκώτος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
  • Τζίμα Σταυρούλα

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
  • Διαμαντόπουλος Ευστάθιος

Επικοινωνία

Γραμματέας: Κωστή Ειρήνη

Σχολή Καλών Τεχνών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07117
Fax: 26510 07065
E-mail: deanfinearts@uoi.gr