Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000 -2001 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των βιοεπιστημών. Στόχος του Τμήματος είναι να μπορεί να βρίσκεται κοντά στην αιχμή της έρευνας τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης, και κατά συνέπεια να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη, και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες επιδιώκει να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προάγει την παραγωγή νέας βασικής γνώσης, να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες βιολογικών διεργασιών και να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια των σπουδών του, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αφομοιώσει σταδιακά τις βασικές συνιστώσες της επιστήμης του, να εισαχθεί σε νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, απόρροια της ραγδαίας ανάπτυξης της Βιολογίας, και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν παρακολουθεί μαθήματα ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται στις πολυσχιδείς παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της ερευνητικής δραστηριότητας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η υγεία, η βιοτεχνολογία και το περιβάλλον.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Γεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής 

Πρόεδρος
  • Μαραγκός Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Υφαντή Άννα

Γραμματεία – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07265, 07294, 07336
Fax: 26510 07064
E-mail: grambet@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα συμμετέχει στα παρακάτω  Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Για πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
https://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=21

  • Βιοτεχνολογία

Για πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
https://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28

  • Ιατρική Χημεία

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ιατρική Χημεία» βασίζεται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις κλινικές επιστήμες, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική πράξη και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε επιστημονικά πεδία της Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική επιστήμη.
Για πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
http://medchem.ac.uoi.gr/

Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα παρέχεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν.2083/92 και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό (τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2009). 
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και τον Οδηγό Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και τηνΑίτηση εκτύπωσης αντιτύπων Διδακτορικής Διατριβής.

Για τη διαδικασία κατάθεσης αντιτύπων Διδακτορικής Διατριβής και Απογραφικού Δελτίου για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) πριν από την αναγόρευση του Υποψηφίου Διδάκτορα μπορείτε να κατεβάσετε τα δύο επόμενα αρχεία:

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να διαβιβάσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr αναλυτική τεκμηρίωση της διατριβής κατά το υπόδειγμα του ΕΚΤ -Συγγραφέας, Τίτλος, Ημερομηνία Έγκρισης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Επιστημονικό πεδίο, Γλώσσα – προκειμένου να ενταχθεί η διδακτορική διατριβή στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων (catalog.parliament.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος.