Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του Μεταβατικού κτιρίου, Κτίριο Διοίκησης

Γραμματέας

Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα
Τηλέφωνο: 26510 07194
e-mail: zvamvets@cc.uoi.gr

Προσωπικό Γραμματείας

Χασκή Αναστασία
Τηλέφωνο: 26510 07470
e-mail: achaski@cc.uoi.gr

Βλέτσας Χρήστος
Τηλέφωνο: 26510 07225
e-mail: cvletsas@cc.uoi.gr

Σκαργιώτη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 26510 07473
e-mail: dskarg@cc.uoi.gr

Πρόεδρος

Λέκκα Μαρία – Ελένη
Καθηγήτρια

Γραμματέας
  • Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία – Τμήμα Χημείας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07194, 07225, 07470, 07473
Fax: 26510 07005
E-mail: gramchem@cc.uoi.gr
Web site: http://www.chem.uoi.gr/