Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης, παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ - Πρόεδρος
  • Συμεωνίδης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Κανδρέλης Αλέξανδρος

Γραμματεία – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07496, 07497, 07498, 07499
Fax: 26510 07009
E-mail: gramecon@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση και Διοικητική Οικονομική, με σκοπό την κατάρτιση οικονομολόγων μεταπτυχιακού επιπέδου που, μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης, θα συμβάλουν στην ανεξάρτητη και αυτόνομη προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και θα παραμείνουν παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εμβάθυνση στην Οικονομική Επιστήμη. Το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση σε κατευθύνσεις ειδίκευσης με σημαντικό επαγγελματικό ενδιαφέρον και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:

  • Οικονομική Ανάλυση.
  • Διοικητική Οικονομική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 γίνεται μόνο η κατεύθυνση «Οικονομική Ανάλυση».

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη.