Τμήμα Λογοθεραπείας

Το Τμήμα Λογοθεραπείας ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με το Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018). Σε αυτό εντάχθηκαν από 1-10-2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του τμήματος Λογοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Π.Δ. 200 Φ.Ε.Κ.179/16-09-99)
Σκοπός του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με επιστημονικές γνώσεις γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό και γραπτό) , μη Λεκτική Επικοινωνία, τις Διαταραχές αυτής, καθώς και τις Διαταραχές των Καταποτικών κινήσεων του Στοματοφάρυγγα.

Μέχρι σήμερα πάνω από 2000 απόφοιτοί μας δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη χώρα μας και στο εξωτερικό, διαγράφοντας μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική πορεία, που είναι η καλύτερη απόδειξη για το επιστημονικό έργο που επιτελείται καθημερινά στο χώρο μας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου», λαμβάνουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας και απασχολούνται στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας. Έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

  • Στο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν, επίσης, δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.

Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προσπαθώντας να είμαστε πάντα μέσα στις σύγχρονες εξελίξεις , στόχος του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, καθώς και η συμμετοχή μας σε θέματα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Γεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής 

Πρόεδρος
  • Ζιάβρα Ναυσικά, Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Λογοθεραπείας
4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
455 00, Ιωάννινα

Τηλ: 26510 50712, 26510 50715
Fax: 26510 50732
E-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr