Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε το 1970, ταυτόχρονα με την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής και την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως ανεξαρτήτου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ίδρυματος. Το Τμήμα στεγάζεται σήμερα στα κτήρια Φ2 και Φ3, στη δυτική πλευρά της Πανεπιστημιούπολης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.

Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 44 μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), 5 μέλη ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), 6 μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) και 6 μέλη Διοικητικού Προσωπικού. Στο Τμήμα φοιτούν περίπου 1600 προπτυχιακοί φοιτητές, 100 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 30 διδακτορικοί φοιτητές.

Σκοπός του Τμήματος είναι αφενός η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο αντικείμενο της Φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα, και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι τετραετούς φοίτησης και οδηγεί στη λήψη Πτυχίου Φυσικής. Περιλαμβάνει 30 μαθήματα κορμού, τα οποία καλύπτουν τις βασικές γνώσεις του πεδίου, καθώς και 60 περίπου μαθήματα επιλογής, τα οποία καλύπτουν μια πληθώρα εξειδικευμένων αντικειμένων. Το Τμήμα δίνει επίσης τη δυνατότητα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, προσφέροντας πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικού Διπλώματος.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Κόκκας Παναγιώτης, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Αναστασίου Αναστασία

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07490,7491,7192
Fax: 26510 07008
E-mail: gramphys@uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80 με πρότυπο τα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού. Ειδικότερα, είχε καθιερωθεί κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο εξαμήνων και γραπτές Εισαγωγικές Εξετάσεις. Τη δεκαετία του 90 το Πρόγραμμα τροποποιήθηκε ώστε να συνδεθεί και να αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων Προγραμμάτων ΜΔΕ. Μετά την εφαρμογή του νόμου 3685/2008 το πρόγραμμα αναμορφώθηκε εκ νέου και λειτουργεί προσωρινά, μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού του Ιδρύματος, με βάση το Πλαίσιο Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες: