Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι στόχοι που τίθενται από το Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιούνται μέσα από τρία αλληλένδετα επίπεδα μάθησης, με υπόβαθρο πάντα τη δυναμική σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης. Τα τρία αυτά επίπεδα περιλαμβάνουν τρεις κύκλους σπουδών, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τρεις διαστάσεις του δυναμικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Συγκεκριμένα:

Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται στη γενική παιδαγωγική γνώση που οφείλει να αποκτήσει κάθε φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) μελετώντας την ευρύτερη περιοχή των Επιστημών της Αγωγής.
Ο δεύτερος κύκλος αφορά στην κατάρτιση του φοιτητή σε θέματα Διδακτικής.
Ο τρίτος κύκλος αφορά στα γνωστικά αντικείμενα, με έμφαση αυτά που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Καπρίτσιου Αγγελική

Γραμματεία – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07187, 07402, 07454-7, 07435
Fax: 26510 07023
E-mail: gramptde@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει οργανώσει και λειτουργεί:

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής καθώς και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα λειτουργούν επτά κατευθύνσεις με σαφώς πιστοποιημένες ειδικεύσεις, ήτοι: Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία, Ειδική Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική εφαρμοσμένη σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
  • Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας.
  • Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης
    Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα ανήκει και το Διδασκαλείο διετούς φοιτήσεως, το οποίο ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διδακτορικές Σπουδές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται υποψήφιους,  κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Περισσότερες πληροφορίες