Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην προσπάθειά του για αναγνώριση του υψηλού επιπέδου σπουδών και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που προσφέρει στους σπουδαστές του, συμμετέχει σε μια σειρά από αξιολογικές κατατάξεις που πραγματοποιούνται από διακεκριμένους φορείς της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας.

Λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, τόσο τα αποτελέσματα, όσο και τις επισημάνσεις αυτών των φορέων για τη βελτίωση των επιδόσεών του, με τελικό στόχο την παροχή ποιοτικής γνώσης και λαμπρού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στους σπουδαστές, ερευνητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.

Παγκόσμια Κατάταξη “UI Greenmetric 2017”

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αξιολογήθηκε ανάμεσα σε εξακόσια δεκαεννέα (619) Πανεπιστήμια στον κόσμο σε σχέση με τις δράσεις και την περιβαλλοντική συνείδηση,  καταλαμβάνοντας την 177η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη “UI GreenMetric 2017” ανάμεσα σε ανώτατα Ιδρύματα μεγάλου κύρους και εμβέλειας. Παράλληλα κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατάταξη. Πρόκειται για μία παγκόσμια κατάταξη, η οποία συγκρίνει τόσο τις δράσεις των πανεπιστημίων για αειφορία στις πανεπιστημιουπόλεις τους, όσο και τη διαχείριση των πολιτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, από την πανεπιστημιακή διοίκηση.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο κατάταξης:

 

Times Higher Education World University Rankings 2018

Τo Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη της βρετανικής εφημερίδας The Times (Times Higher Education World University Rankings 2018), ενός από τα σημαντικότερα συστήματα κατάταξης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στην ίδια θέση κατετάγησαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η αξιολόγηση έγινε ανάμεσα σε 1000 επιλεγμένα καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του κόσμου και λαμβάνει υπόψη της κριτήρια, όπως η διδασκαλία, η έρευνα και η διεθνής εικόνα. Ιδιαιτέρα σημαντικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κατάταξη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει βελτιώσει κατά μία θέση την αξιολογική του σειρά σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να επισημάνουμε την αναφορά του συστήματος αξιολόγησης στην ποιότητα του ερευνητικού έργου με βάση τον δείκτη των αναφορών στο δημοσιευμένο έργο που παράγουμε ως Ίδρυμα (citations) σύμφωνα με την οποία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει την πρώτη θέση από τα τέσσερα ελληνικά Ιδρύματα που έχουν καταταγεί στη δεύτερη αξιολογική σειρά.

 

 

Times Higher Education World University Rankings 2015-2016

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη των βρετανικών Times (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016), ενός από τα σημαντικότερα συστήματα κατάταξης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η κατάταξη έγινε ανάμεσα σε 800 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από 70 χώρες. Η συγκεκριμένη κατάταξη λαμβάνει υπόψη κριτήρια, όπως η ποιότητα σπουδών, η έρευνα, η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου (προσέλκυση φοιτητών και καθηγητών από άλλες χώρες) και οι δημοσιεύσεις.

Center for World University Rankings 2016 (CWUR)

Tο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αξιολογήθηκε και συμπεριλαμβάνεται στα χίλια καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 555η θέση σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσίευσε το CWUR. Παράλληλα, κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατάταξη, βελτιώνοντας την περυσινή αντίστοιχη κατάταξή μας κατά τριάντα περίπου θέσεις.

Το Κέντρο Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων CWUR δημοσιεύει τη μοναδική παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων που μετρά την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των φοιτητών, καθώς και το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους, χωρίς να στηρίζεται σε έρευνες και δεδομένα του κάθε πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται σε δείκτες, όπως την ποιότητα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων, την ποιότητα προγραμμάτων σπουδών, τον αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τον δείκτη απήχησής τους, τον αριθμό αναφορών, τον δείκτη επιστημονικής ποιότητας  (h-index) και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

CWTS Leiden Ranking 2015

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατατάσσεται στην εκατοστή ενενηκοστή όγδοη θέση (198) μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στη 2η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ύστερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σύμφωνα με την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση στηρίζεται σε στοιχεία των δημοσιεύσεων του διεθνούς επιστημονικού ιστολογίου «Web of Science». Αξίζει να σημειωθεί, ενδεικτικά, ότι, σε επίπεδο Τμημάτων, τα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής κατατάσσονται στην 1η θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Η αξιολόγηση Leiden 2015 εκτιμά την επιστημονική απόδοση 750 μεγάλων πανεπιστημίων απ’ ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας αυστηρή μεθοδολογία με πολλαπλούς βιβλιομετρικούς δείκτες, η αξιολόγηση έχει σκοπό να παρέχει έγκυρες εκτιμήσεις για την επιστημονική απήχηση των Πανεπιστημίων διεθνώς.

National Taiwan University Ranking/NTU Ranking, Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities 2015

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αξιολογήθηκε και συμπεριλαμβάνεται στα 924 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικά, καταλαμβάνοντας την 490η θέση, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο που δημοσίευσε το National Taiwan University.

Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που έχουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην ιδιαίτερη διάκριση που γνωρίζουν.

U.S. News and World Report

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατέχει την πεντακοσιοστή εικοστή έκτη (526η) θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε χίλια (1000) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από πενήντα επτά (57) χώρες, που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση και την τέταρτη (4η) θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η συγκεκριμένη κατάταξη λαμβάνει υπόψη κριτήρια, όπως είναι η απήχηση στην έρευνα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης απήχησής τους, τα συνέδρια που έχουν διοργανωθεί, οι συνολικές αναφορές, το ποσοστό των συνολικών δημοσιεύσεων που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις δέκα με τις περισσότερες αναφορές, οι διεθνείς συνεργασίες, και ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί ανά μέλος ΔΕΠ.

Universitas Indonesia (UI)

Tο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αξιολογήθηκε ανάμεσα σε τριακόσια εξήντα Πανεπιστήμια στον κόσμο σε σχέση με τις δράσεις και την περιβαλλοντική του συνείδηση, καταλαμβάνοντας την 131η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη “UI GreenMetric” ανάμεσα σε καταξιωμένα Ιδρύματα. Παράλληλα κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στα τρία ελληνικά πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατάταξη.

U-Multirank

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει εγγραφεί για να συμμετέχει στο σύστημα ταξινόμησης ανωτάτων ιδρυμάτων U-Multirank, που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγκεκριμένη ταξινόμηση βαθμολογεί τα πανεπιστήμια σε πέντε χωριστούς τομείς: ερευνητικό κύρος, ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, διεθνής προσανατολισμός, επιτυχία στη μεταφορά γνώσεων και περιφερειακή συμμετοχή.

To Τμήμα Φυσικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών συμμετείχαν στο U-Multirank 2014 και το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής συμμετείχαν στο U-Multirank 2015. Τo 2016 συμμετείχαν τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και το 2017 θα συμμετέχουν το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έρευνα.

CWTS Leiden Ranking 2014

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατατάσσεται στη 210η θέση μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στη 2η θέση μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, μετά το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ των Ιατρικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Leiden.

Η αξιολόγηση Leiden 2014 εκτιμά την επιστημονική απόδοση 750 μεγάλων πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας αυστηρή μεθοδολογία με πολλαπλούς βιβλιομετρικούς δείκτες, η αξιολόγηση έχει σκοπό να παρέχει έγκυρες εκτιμήσεις της επιστημονικής απήχησης των πανεπιστημίων διεθνώς.