Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η πρακτική άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους, να ενισχύσουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα, να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, να διερευνήσουν πιθανά επαγγελματικά πεδία και, τελικά, να υποστηριχθούν στην ομαλότερη εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Πληροφορίες για τα διαθέσιμα προγράμματα πρακτικής άσκησης καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών για συμμετοχή σε αυτά προσφέρουν:

  • Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Προγράμματα πρακτική άσκησης στην Ελλάδα) – http://gpa.uoi.gr/
  • Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων μέσω του προγράμματος Erasmus+(Προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη με σκοπό την πρακτική άσκηση) – http://erasmus.uoi.gr/
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Κατά τη διάρκεια φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους που πλέον αποτελεί μια δια βίου διαδικασία και απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισής της. Το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε θέματα επιλογής μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αναζήτησης εργασίας και διαχείρισης σταδιοδρομίας. Οι υπηρεσίες συμβουλευτική σταδιοδρομίας παρέχονται σε ομαδικό επίπεδο με τη διοργάνωση εργαστηρίων, καθώς και σε ατομικό επίπεδο.

Mentoring

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των φοιτητών και νέων αποφοίτων για πληροφόρηση, προσανατολισμό και υποστήριξη σε θέματα σταδιοδρομίας όσο και τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές υποστήριξής τους υλοποιείται το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω του οποίου δημιουργείται μια σχέση συνεργασίας μεταξύ ενός έμπειρου επαγγελματία και ενός νέου ανθρώπου, λιγότερου έμπειρου. Η σχέση αυτή επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων μας.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσής τους στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων αλλά και στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και συμβουλών στην περίπτωση που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της ΔΑΣΤΑ υλοποιεί δράσεις για την καλλιέργεια της καινοτομίας σκέψης και κουλτούρας μέσα από τη διεξαγωγή μαθημάτων, εξειδικευμένων σεμιναρίων, βραβείων και διαγωνισμών καινοτομίας, business games. Ταυτόχρονα υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους (φοιτητές και απόφοιτους) που επιθυμούν να αρχίσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα με καθοδήγηση και συμβουλές.

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.) προσφέρει εμπιστευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορα προσωπικά προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντα με τη συναίνεση τον φοιτητή, οι Σύμβουλοι του ΣΚΕΠΙ συνεργάζονται στενά με στελέχη άλλων συναφών Υπηρεσιών, όπως το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, για επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Περισσότερα

Σύμβουλοι Σπουδών

Κάθε Τμήμα ορίζει, με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, τουλάχιστον έναν Καθηγητή – Σύμβουλο σπουδών, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Συμβουλεύει και κατευθύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην καλύτερη επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και το βαθμό δυσκολίας των επιμέρους μαθημάτων.

Παράλληλα, είναι στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στις σπουδές τους και αναζητά, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ή τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους.

Υποτροφίες Βραβεία

Φοιτητικές υποτροφίες δικαιούνται:

  1. Πρωτοετείς, που με την πρώτη συμμετοχή διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής στο Τμήμα τους.
  2. Φοιτητές, με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.
  3. Ο απόφοιτος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος, με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του.

Το  Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας παρέχει πληροφορίες για τους κύριους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού,  οι οποίοι προκηρύσσουν σταθερά κάθε έτος προγράμματα υποτροφιών.
Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για όλες τις τρέχουσες υποτροφίες καθώς και για αυτές που έχουν κατά καιρούς προκηρυχτεί από οργανισμούς και ιδρύματα, χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησης υποτροφιών του Γραφείου Διασύνδεσης.

.