Φόρτωση χάρτη...

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 27/04/2018 - 28/04/2018
Ολοήμερο

Τοποθεσία
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κατηγορία


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία), στις 27 και 28 Απριλίου 2018, με θέμα «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση»

Σκοπός του Συνεδρίου είναι αφενός να αναδείξει τη συμβολή δύο διακριτών μορφών εκπαίδευσης που διέπονται από ενιαίο θεσμικό καθεστώς, στην αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών και αφετέρου, μέσα από τη συνεργασία πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, να υπηρετήσει τον τίτλο του. Με τη διοργάνωσή του στην Κύπρο, το Συνέδριο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ως  «Πανελλήνιο», δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Σ’ αυτήν την προοπτική το Συνέδριο αναμένεται να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που έχουν κοινό πολιτισμό. Από την άλλη, η ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ελάχιστα έχει ερευνηθεί.

Επιπλέον, το Συνέδριο, θέτει ως κύριο θέμα του τη «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση» επιχειρώντας να αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα ως πεδίο κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος το οποίο, ιδιαίτερα στην ελληνική βιβλιογραφία, δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά και σε βάθος. Η διάκριση δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, αποτελεί εμφανή διάκριση στην αναπαραγωγή των ιεραρχημένων κοινωνικών δομών, λόγω της οικονομικής της διάστασης. Η δε προτίμηση και επιλογή πολλών οικογενειών για ιδιωτική εκπαίδευση σηματοδοτεί και αναγνωρίζει μια πραγματικότητα για την αποδοχή και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχει δύο τουλάχιστο παραμέτρους: αφενός, το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντηρείται ο διάλογος για την εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό, και αφετέρου, το ρόλο των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως αυτή εκλαμβάνεται από την κοινωνία εν γένει.

Η διάκριση «Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης» εμπεριέχει μια σειρά από επιμέρους διακρίσεις, οι οποίες συνθέτουν ένα «ενιαίο» όλο/σύνολο σε ένα ευρωπαϊκό και παγκοσμιοποημένο συγκείμενο, οι οποίες μέσα από συνεχείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και επανα-ορισμούς της εκπαιδευτικής ατζέντας, έχει «θολώσει» τα παραδοσιακά σύνορα μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Παραδοσιακές διακρίσεις που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτική μεθοδολογία, τις εκπαιδευτικές πρακτικές, το ρόλο της οικογένειας και των γονέων, τη χρήση νέων τεχνολογιών, και το εργασιακό καθεστώς, δύναται σήμερα να συζητηθούν και μελετηθούν υπό το πρίσμα ευρύτερων και πολυπλοκότερων ατζέντων και μίας «ενδογενούς» ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα της διακυβέρνησης της εκπαίδευσης, τις πολιτικές επιλογής σχολείου/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαφοροποίησης και ανάδειξης διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των παροχέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση της εκπαίδευσης, κ.ά.

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ Λοΐζος Συμεού, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ Θάνος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο http://3synkte.euc.ac.cy/ και https://www.facebook.com/3synkte/

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357-22-559574, +3026510-05738

Πρόσθετες πληροφορίες


Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου

Κόστος συμμετοχής:

Σχετικός σύνδεσμος: http://3synkte.euc.ac.cy/


Συνημμένα αρχεία:
  1. AFISA 3th Synedrio Koinoniologias (jpg)
  2. AFISA 3th Synedrio Koinoniologias (pdf)