• Όλες
  • Γενικές
  • Διαγωνισμοί & Προμήθειες
  • Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
  • Εκδηλώσεις
  • Εκλογές Τμημάτων
  • Πρυτανείας
  • Συγκλήτου
  • Τεχνικές
  • Φοιτητικής μέριμνας

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο κτίριο της Σχολής Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πολυδύναμο 1) την Τρίτη 23/7/2019 (από 09:00 έως 13:00)

Προκήρυξη Εκλογών Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Προμήθεια ειδών χαρτιού καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (αρ. πρωτ. 24555/16-7-2019)

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Δελτίο Τύπου: Ανακύκλωση 43 τόνων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων του Παν. Ιωαννίνων

Ορκωμοσίες αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Η ανακοίνωση ανανεώνεται συνεχώς

Πρόγραμμα Σίτισης Φοιτητικού Εστιατορίου (Λέσχης) – Ιούλιος 2019

Ανακοίνωση για όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (θερινή διακοπή)

Συμμετοχή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο έργο GlucoseML

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο

Γνωστοποίηση κλήρωσης για την «Ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση πρασίνου και συντήρηση- λειτουργία αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης  Ιωαννίνων 2019-2020» 

Γνωστοποίηση κλήρωσης για την  «Ανάδειξη αναδόχου  προμήθεια κιτ αναβάθμισης υπάρχοντος UHPLC σε αναλυτή μαζών MSMS για τις ανάγκες του εργαστηρίου ιατροδικαστικής τοξικολογίας της σχολής επιστημών υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Ανακοίνωση για τη θερινή διακοπή λειτουργίας του Εστιατορίου «Η ΦΗΓΟΣ»

Δελτίο Τύπου: Επιδοτούμενο πρόγραμμα στον κλάδο ΤΠΕ ανέργων ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών για την απώλεια του Διονυσίου Μεταξά

Ψήφισμα του Πρυτανικού Συμβουλίου για τον θάνατο του Διονυσίου Μεταξά, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης

Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης

Έναρξη εργασιών του 5ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας»

Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου για διευκόλυνση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην άσκηση των εκλογικών τους καθηκόντων (Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές – Ιούλιος 2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Επισκευή inverter Ανελκυστήρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (αρ. πρωτ. 23400/28-6-2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Συντήρηση τεσσάρων μετασχηματιστών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου» (αρ. πρωτ. 23398/27-6-2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Συντήρηση επτά ανελκυστήρων στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (2019-2020)» (αρ. πρωτ. 23397/27-6-2019)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Πρυτανείας

Επείγουσα Ενημέρωση που αφορά στην «επεξεργασία» στοιχείων προσωπικών δεδομένων υπό το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ανακοίνωση εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που διαμένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων της πόλης

Ημερήσιο Πρόγραμμα – Menu του Εστιατορίου «ΦΗΓΟΣ» (24 – 28 Ιουνίου 2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Σιδηρουργικές εργασίες – επισκευές στα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2019-2020» (αρ. πρωτ. 22677/20-6-2019)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2019-20)

Πρακτικά εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ανακοίνωση Πρυτανείας

Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (22676/2019)

[Ορθή Επανάληψη] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (αρ. πρωτ. 22679/21-6-2019)

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και Πρυτάνεων ΑΕΙ από την Ελλάδα και την Κύπρο το 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Άδειες προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ανακήρυξη υποψήφιων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δελτίο Τύπου και Αποφάσεις της 91ης Συνόδου Πρυτάνεων

Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για την ένταξή τους στα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του προσωπικού στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+ με σκοπό τη Διδασκαλία ή/και την Επιμόρφωση

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (2/2019)

Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (3/2019)

Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (21185/2019)

Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (21189/2019)

1ο Θερινό Σχολείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μεταφορά ημερομηνίας διεξαγωγής λόγω διενέργειας εκλογών

Γνωστοποίηση κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (21036/2019 – Εκμίσθωση και εκμετάλλευση καταστήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για χρήση κομμωτηρίου)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και στη Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Φιλολογίας

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στα κτίρια της Ιατρικής Σχολής το Σάββατο 8/6/2019 από 08:00 έως 14:00

Αναστολή προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερήσιο Πρόγραμμα – Menu του Εστιατορίου «ΦΗΓΟΣ» (03 – 14 Ιουνίου 2019)

Πρόγραμμα Σίτισης Φοιτητικού Εστιατορίου (Λέσχης) – Ιούνιος 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ακύρωση του 3ου Θερινού Εργαστηρίου Γραφικών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διακοπή Ρεύματος στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Γνωστοποίηση κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (20698/2019 – Παραχώρηση χώρου πώλησης ειδών Ανθοπωλείου κατά τη διάρκεια ορκωμοσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διεξαγωγή Θερινού Πανεπιστημίου στη Σύρο

Πρώτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης για την Α’ Παθολογική κλινική και το Ηπατολογικό Ιατρείο της Α’ Παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Συμμετοχή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο έργο BioCoStent

Συμμετοχή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο έργο Smart Insole

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Επιστημονική Διημερίδα «Αρχεία και πολιτικές για την ιστορική έρευνα» – Δελτίο Τύπου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του προσωπικού στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+ με σκοπό τη Διδασκαλία ή/και την Επιμόρφωση

3ο θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής για τη διαπίστωση εργασιών κατά τη διάρκεια της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων του Παν/μίου Ιωαννίνων 2019» που θα πραγματοποιηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ψήφισμα για τον θάνατο του Αντωνίου Στύλου, διοικητικού υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερήσιο Πρόγραμμα – Menu του Εστιατορίου «ΦΗΓΟΣ» (20 – 31 Μαΐου 2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2019)» (αρ. πρωτ. 20005/20-5-2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) για την «Ξυλουργικές εργασίες-επισκευές στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων (2019-2020)» (αρ. πρωτ. 20004/20-5-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.)

Προκήρυξη Εισιτήριων Εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων φοιτητών ως προς την επιδότηση ενοικίου για το έργο με κωδικό 61430

Απόφαση αποδοχής πρακτικού επιτροπής ενστάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού μουσικών οργάνων (Τιμπάνι ορχήστρας, Κοντραμπάσο, αναλόγια ορχήστρας, αναλόγιο μαέστρου για τις ανάγκες της καμεράτας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» – ΑΠ: 19803

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα UPS του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» – ΑΠ: 19805

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019-2020)» – ΑΠ: 19781

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων στους χώρους του μουσείου Τυπογραφίας και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» – ΑΠ: 19779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝ.ΑΡΙΘΜ. 1064/16-05-2019

Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου για διευκόλυνση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην άσκηση των εκλογικών τους καθηκόντων (Δημοτικές – Περιφερειακές και Ευρωεκλογές – Μάιος 2019)

Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές παν. έτους 2019-2020 Κληροδοτήματος Ιωάννη Αγνάντη