Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Στόχος του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου είναι να διαμορφώνει κάθε χρόνο, ένα διευρυμένο, δυναμικό και προσιτό πρόγραμμα μαθημάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των αθλουμένων. Αφορά τον ελεύθερο χρόνο των φοιτητών και εργαζομένων και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη δια βίου άσκηση.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τους εξής τομείς:

  • Οργανωμένες Αθλητικές Δραστηριότητες και Μαθήματα
  • Γενική – Ελεύθερη Γύμναση φοιτητών
  • Εσωτερικά Πρωταθλήματα
  • Αγωνιστικός Αθλητισμός
  • Προγράμματα Άσκησης Εργαζομένων
  • Προγράμματα Άσκησης Τραυματισμένων Αθλητών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Ανακοινώσεις Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Επικοινωνία

Διεύθυνση Πανεπιστημιακού Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ιωάννινα

Τηλέφωνο: +30 26510 06442
Fax: +30 26510 06592
E-mail: unisport@cc.uoi.gr