30 Ιανουαρίου 2019 'Τριών Ιεραρχών'

Ακολουθεί το φωτογραφικό αρχείο της εκδήλωσης

Επικοινωνία

Καμεράτα -Ορχήστρα
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Πανεπιστημιούπολη, 45 110 Ιωάννινα

Υπεύθυνη επικοινωνίας
Ελένη Δερβένη

Τηλέφωνo: 26510-07319
Ε-mail: ederveni@uoi.gr