Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Κατά τη διάρκεια φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους που πλέον αποτελεί μια δια βίου διαδικασία και απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισής της. Το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε θέματα επιλογής μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αναζήτησης εργασίας και διαχείρισης σταδιοδρομίας. Οι υπηρεσίες συμβουλευτική σταδιοδρομίας παρέχονται σε ομαδικό επίπεδο με τη διοργάνωση εργαστηρίων, καθώς και σε ατομικό επίπεδο.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η πρακτική άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους, να ενισχύσουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα, να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, να διερευνήσουν πιθανά επαγγελματικά πεδία και, τελικά, να υποστηριχθούν στην ομαλότερη εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Πληροφορίες για τα διαθέσιμα προγράμματα πρακτικής άσκησης καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών για συμμετοχή σε αυτά προσφέρουν:

  • Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Προγράμματα πρακτική άσκησης στην Ελλάδα) – http://gpa.uoi.gr/
  • Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων μέσω του προγράμματος Erasmus+(Προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη με σκοπό την πρακτική άσκηση) – http://erasmus.uoi.gr/
Γραφείο Διαμεσολάβησης

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρωτολειτούργησε το 1996. Σκοπός του Γραφείου είναι η υποστήριξη των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και η δημιουργία κατάλληλων συνεργασιών για την περαιτέρω αξιοποίηση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων τους.

Περισσότερα

Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.) προσφέρει εμπιστευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορα προσωπικά προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντα με τη συναίνεση τον φοιτητή, οι Σύμβουλοι του ΣΚΕΠΙ συνεργάζονται στενά με στελέχη άλλων συναφών Υπηρεσιών, όπως το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, για επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Περισσότερα