Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε το 1988 αλλά λειτουργεί συστηματικά από το 1996. Πρόκειται για μια δομή συμβουλευτικής, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Στελεχώνεται από δύο επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίες εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας των Ψυχολόγων, με στόχο να συμβάλλει σε μια περισσότερο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκφράζουν οι φοιτητές. Τα τελευταία αφορούν προσωπικά προβλήματα, δυσκολίες στις σχέσεις ή και στην προσαρμογή στο Πανεπιστημιακό πλαίσιο και μπορεί να περιλαμβάνουν καθημερινές ανησυχίες αλλά και περισσότερο σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ρόλος των ψυχολόγων είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις δυσκολίες που οι ίδιοι εκφράζουν, με τρόπο υποστηρικτικό και όχι επικριτικό, καθώς και να ανακαλύψουν πιο λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών. Προκειμένου οι κλινικές δραστηριότητες της υπηρεσίας να είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των φοιτητών, πραγματοποιείται παράλληλα και η διεξαγωγή σχετικών ερευνών.

Ιστοσελίδα
Επικοινωνία

Συμβουλευτικό Κέντρο
Α΄ Κτίριο Β΄Φοιτητικής εστίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ιωάννινα

Τηλέφωνo επικοινωνίας:
(+30) 26510-0-6600
Fax:2651006599
E-mail: skepi@cc.uoi.gr