Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στην εκπαιδευτική, αλλά και την επιστημονική κοινότητα.

Οι υποδομές που διαθέτει τόσο υλικοτεχνικές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ένα από τους μαγαλύτερους οργανισμούς του δημοσίου που λειτουργούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Μερικά χαρακτηριστικά μεγέθη είναι:

Yποδομές

στρέμματα

τμ. σε κτίρια

Εκπαίδευση

Αριθμός φοιτητών

 • Προπτυχιακοί φοιτητές
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Διδακτορικοί φοιτητές

Μεταπτυχιακά προγράμματα

 • Τμηματικά
 • Διατμηματικά
 • Διαπανεπιστημιακά
 • Διακρατικά
Προσωπικό
 • Μέλη ΔΕΠ
 • Μέλη Ε.Ε.Δι.Π.
 • Μέλη Ε.Ε.Π.
 • Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
 • Διοικητικοί υπάλληλοι
 • Άνδρες
 • Γυναίκες