Ανακοίνωση της Συγκλήτου για τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος

Απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. Συνεδρίασης  1060/14-2-2019 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, συζήτησε το θέμα της εκκρεμότητας που έχει δημιουργηθεί σε ό,τι αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το έτος 2019, καθώς και τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Η Σύγκλητος διαπίστωσε ομόφωνα…